Loading

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ ม.พะเยา ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้สื่อชุมชน จัดกิจกรรมสอน Live สด เพื่อสร้างความรู้ด้านการสื่อสารให้กับกลุ่มOTOPจังหวัดพะเยา และสามารถเปิดช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ได้ 2/3/2564 11:54:55 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564 12/1/2564 11:05:44 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม