Loading

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

x
# 
Event 
กิจกรรมกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 18/11/2563 13:40:13
โครงการ Meeting Of The Mind 18/11/2563 13:33:39
พิธีทำบุญเนื่องในวันขึนปีใหม่ 12/3/2563 15:14:58
วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ ๗ ปี 12/3/2563 15:13:24
โครงการเวียนเทียนพระพุทธภุชคารักษ์เนื่องในวันมาฆบูชา 12/3/2563 15:11:32
วันสถาปนาจังหวัดพะเยา 12/3/2563 15:09:13
วัน ๑๒ สิงหามหาราชินี 12/3/2563 15:07:27
วันพระบิดาแห่งกฎหมายไทย (วันรพี) 12/3/2563 15:05:30
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา 12/3/2563 15:03:50
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 12/3/2563 15:00:11
Page 1 of 3 (29 items)Prev123Next