Loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

     วันพระบิดาแห่งกฎหมายไทย (วันรพี)

ส่วนงานเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ

คณะนิติศาสตร์

 ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   adisorn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/3/2563 15:05:30

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด