Loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

     วัน ๑๒ สิงหามหาราชินี

ส่วนงานเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ

ช่วงเช้า คณะทันตแพทยศาสตร์

ช่วงเย็น กองการเจ้าหน้าที่

 


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   adisorn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/3/2563 15:07:27

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด