Loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

     วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ ๗ ปี

ส่วนงานเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ

ทุกคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   adisorn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/3/2563 15:13:24

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด