Loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

     กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ทำกิจกรรมปรับแผนกลยุทธ์ พร้อมมอบรางวัลคนดีศรีกองกลาง สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ทำกิจกรรมปรับแผนกลยุทธ์ พร้อมมอบรางวัลคนดีศรีกองกลาง สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร

ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย ดร.ชัชวาล วงศ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี  นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย งานธุรการ งานประชุมและพิธีการ งานประชาสัมพันธ์ และงานวิเทศสัมพันธ์ รวมกว่า 30 คน เข้าร่วมโครงการปรับแผนกลยุทธ์กองกลาง โครงการคนดีศรีกองกลาง และโครงการSmart DOGA ทั้งนี้ เพื่อระดมความคิดในการปรับแผนกลยุทธ์กองกลาง รวมทั้งพัฒนาบุคลากร ด้านบุคลิกภาพ และ ทักษะในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศ โดยกิจกรรมวันแรก วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เข้ารับฟังธรรมบรรยาย ในหัวข้อ ธรรมะเติมเต็มความคิด เติมชีวิตการทำงานให้เป็นสุข โดย ท่าน ว.วชิรเมธี (พระมหาวุฒิชัย พระเมธีวชิโรดม) ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ช่วงบ่ายเข้าร่วมกิจกรรมสรุปแผนกลยุทธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา และฟังการบรรยาย หัวข้อ การสื่อสารองค์กรอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสู่การจัดอันดับ University rankings โดย รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร หลังจากนั้นได้มอบรางวัลคนดีศรีกองกลาง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรกองกลาง ในการปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงแรม The Riverie by Katathani Chiang Rai  สำหรับกิจกรรมวันที่สอง วันที่ 19 สิงหาคม 2563 บุคลากรกองกลางเข้าร่วมโครงการ Smart DOGA เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Service Mind ของบุคลากร ณ วิทยาเขตเชียงราย ได้รับเกียรติ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม R206 และห้อง R202 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล / ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/8/2563 14:25:00

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด