Loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

     มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมพิธีเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการแม่ใจ

    เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน พร้อมด้วยบุคลากรกองกลาง กองกิจการนิสิต และศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบหมายจาก รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการแม่ใจ ณ โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมีนางจารุณีย์ ปางพรม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายพีระพัฒน์ จันธิมาปลัดอาวุโส รักษาการแทนนายอำเภอแม่ใจ เป็นประธาน

    ศูนย์การศึกษาพิเศษนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้คนพิการได้มีสิทธิ์และโอกาสในการได้รับการบริการและความช่วยเหลือทั้งทางด้านการศึกษา และในการฟื้นฟูตนเอง โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุน ในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาพิเศษสำหรับเด็กพิการในจังหวัดพะเยา จากการดำเนินงานที่ผ่านมาการจัดการศึกษาให้เด็กพิการให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้รวมไปถึงการบำบัดฟื้นฟูให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน

    ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยา โดยศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยพะเยาได้ส่งมอบผ้าห่มให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ รวมถึง สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา กองอาคารสถานที่ กองกลาง งาประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า ได้มอบสิ่งของและประชาสัมพันธ์รับบริจาคให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการแม่ใจด้วย

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง /งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง   
เพิ่มข่าวโดย :   adisorn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/3/2564 19:17:29

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด