บริการค้นหาไปรษณีย์

           ยินดีต้อนรับสู่ ระบบติดตามและตรวจสอบสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งระบบนี้เป็นบริการสำหรับการติดตามและตรวจสอบสิ่งของที่มีการคุมรับ ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยที่ผู้ใช้บริการสามารถติดตามผลของการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ของผู้ใช้บริการด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงกรอกหมายเลขสิ่งของจากใบเสร็จรับฝาก


   

ป้อนหมายเลขสิ่งของ

กรุณาพิมพ์หมายเลขสิ่งของจำนวน 13 หลัก หรือชื่อ เพื่อทำการค้นหา