x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม "เครือข่ายความร่วมมือ ผู้นำชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา" 29/11/2565 14:04:19 การบริหาร
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินค่างาน 22/11/2565 13:38:33 การบริหาร
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 22/11/2565 13:42:46 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด สักการะหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 22/11/2565 13:43:51 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกลาง มหาวิทยาพะเยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 22/11/2565 13:42:06 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 29/9/2565 15:59:33 การบริหาร
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร ในกิจกรรม UP Ambassador 2022 27/8/2565 17:43:03 การผลิตบัญฑิต
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R 22/8/2565 15:35:21 การวิจัย
กองกลาง ม.พะเยา เข้าร่วมโครงการสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐประจำปีงบฯ 2565 19/8/2565 16:33:14 การบริหาร
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเขา จัดกิจกรรม PR UP Network 2022 ภายใต้โครงการเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร 8/8/2565 14:00:36 การบริหาร
Page 1 of 5 (46 items)Prev12345Next
  • ติดต่อ: กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  • โทร: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019
  • E-mail: DOGA@UP.AC.TH
  • *
    login