ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม "เครือข่ายความร่วมมือ ผู้นำชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา" 29/11/2565 14:04:19 การบริหาร
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินค่างาน 22/11/2565 13:38:33 การบริหาร
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 29/9/2565 15:59:33 การบริหาร
กองกลาง ม.พะเยา เข้าร่วมโครงการสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐประจำปีงบฯ 2565 19/8/2565 16:33:14 การบริหาร
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเขา จัดกิจกรรม PR UP Network 2022 ภายใต้โครงการเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร 8/8/2565 14:00:36 การบริหาร
ม.พะเยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2565 27/7/2565 15:57:12 การบริหาร
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 26/7/2565 8:58:06 การบริหาร
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนายอดิสร ผลศุภรักษ์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565 18/7/2565 16:23:35 การบริหาร
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม Service Mind ในหัวข้อ “คิดดี คิดบวก สู่การบริการที่เป็นเลิศ” 1/7/2565 14:18:07 การบริหาร
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา งานประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม Mass Media ภายใต้โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสื่อมวลชนในจังหวัดพะเยา 24/6/2565 17:02:37 การบริหาร
Page 1 of 4 (33 items)Prev1234Next
  • ติดต่อ: กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  • โทร: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019
  • E-mail: DOGA@UP.AC.TH
  • *
    login