ข้อมูลร้องเรียนของท่านจะเก็บเป็นความลับและไม่ถูกเปิดเผย และข้อมูลของท่านจะถูกส่งไปยังของผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อดำเนินการต่อไป

ชื่อ-นามสกุล :

หัวข้อเรื่องร้องเรียน :

ข้อความร้องเรียน :

  • ติดต่อ: กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  • โทร: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019
  • E-mail: DOGA@UP.AC.TH
  • *
    login