รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๗๐(๓/๒๕๖๕) วันที่ ๐๙/๐๒/๖๕


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   adisorn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/3/2565 15:09:01

  • ติดต่อ: กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  • โทร: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019
  • E-mail: DOGA@UP.AC.TH
  • *
    login