ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง Email

  • เเผนที่ตั้ง
  • ที่อยู่

มหาวิทยาลัยพะเยา กองกลาง

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ : 0 5446 6666 ต่อ 1011-1019

โทรสาร : 0 5446 6690

E-mail : doga@up.ac.th

ติดต่อสอบถาม

  • ติดต่อ: กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  • โทร: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019
  • E-mail: DOGA@UP.AC.TH
  • *
    login