• 054-466666 ต่อ 1016 - 1019
  • มหาวิทยาลัยพะเยา
x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
กองกลาง ม.พะเยา จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R ประจำปี 2567 23/2/2567 15:18:49 การบริหาร
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมโครงการ กิจกรรมประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด ประจำปี 2567 15/2/2567 15:30:52 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญสืบสานประเพณีสืบชะตาแบบล้านนา “กิจกรรมทำบุญและส่งเสริมคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา” 19/1/2567 9:15:32 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ Meeting of the Mind “พฤกษานานาพรรณ งามล้ำคำมอกหลวง” 16/1/2567 12:20:58 การบริหาร
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ UP CSV สร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 16/1/2567 12:05:48 การบริหาร
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา สืบสานประเพณีสืบชะตาแบบล้านนา จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ “ฮ่วมบุญ ขึ้นปี๋ใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม.พะเยา” ประจำปี 2567 16/1/2567 11:50:06 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนา 24/11/2566 19:58:33 การบริหาร
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงาน 6/11/2566 11:36:28 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสืบสานประเพณีตาลตอด ประจำปี 2566 6/11/2566 10:04:11 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมอบรมการปรับปรุงกระบวนการให้บริการด้วย Service Blueprint 31/10/2566 15:58:08 การบริหาร
Page 1 of 9 (88 items)Prev123456789Next