• 054-466666 ต่อ 1016 - 1019
  • มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

bookflare

Canva คืออะไร ทำอะไรได้บ้าง ?

        ในยุคแห่งเทคโนโลยีที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารจึงถูกมองว่าเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นสิ่งจำเป็น ในการก้าวข้ามขีดจำกัดขององค์กรในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณภาพ ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน เพื่อเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าขององค์กร การออกแบบสื่อและการสร้างเนื้อหาให้มีความน่าสนใจนั้น เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบกราฟิกหรือออกแบบสื่อต่างๆ ที่ใช้งานได้ง่าย ๆ อยู่ที่ไหนก็สามารถทำได้ รวมไปถึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรให้ยุ่งยาก สามารถใช้งานร่วมกันได้หลาย ๆ คนในรูปแบบออนไลน์อย่างเช่น “Canva” ได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบันนี้

        “Canva” เป็นเครื่องมือออกแบบที่มีรูปแบบไม่เหมือนโปรแกรมทั่วไปโดยการใช้งานจะเป็นแบบออนไลน์ โดยสามารถใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น และผู้ใช้งานมาสามารถสร้างเนื้อหากราฟิกที่น่าสนใจและมีคุณภาพสูง เพื่อใช้งานสำหรับการสื่อสาร หรืองานอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพประกอบ เอกสาร ภาพกราฟิก โปสเตอร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย Canva ถือเป็นเครื่องมือที่มีการใช้งานง่าย และมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ง่ายเพียงแค่ใช้การลาก-วางองค์ประกอบและแก้ไขให้ตรงตาม Concept ที่ผู้ใช้งานได้วางไว้ ส่งผลให้ผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านออกแบบ หรือเป็นเพียงผู้เริ่มต้นในการสร้างงานด้านการออกแบบ ก็สามารถสร้างเนื้อหาออกแบบได้อย่างมีความสวยงามและมีคุณภาพ

        การนำ Canva มาใช้ในการสื่อสารองค์กร เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากและช่วยลดระยะเวลาในการทำงานลง เพราะนอกจากนี้ Canva ยังช่วยเสริมสร้างแบรนด์ขององค์กรให้เป็นที่จดจำ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าและคู่ค้า ได้อีกด้วยและนี่คือบางตัวอย่างของวิธีการใช้ Canva ในการสื่อสารองค์กรที่เราจะให้ได้จากสื่อต่าง ๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
        1. โปสเตอร์และแบนเนอร์ โดยการใช้ Canva สร้างโปสเตอร์และแบนเนอร์สำหรับเหตุการณ์ โปรโมชั่น หรือแคมเปญขององค์กร เนื้อหาที่มีกราฟิกที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ จะช่วยให้ข้อความและความหมายเด่นชัดขึ้น
        2. สื่อสิ่งพิมพ์ เราสามารถสร้างเอกสารทางธุรกิจ เช่น แบบฟอร์ม แผนภูมิ และรายงานประจำเดือน - ประจำปี โดยใช้ Canva ในการออกแบบและนำเสนอข้อมูลโดยไม่ต้องดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ทำให้สะดวกต่อการนำเสนอและมีรูปแบบที่น่าสนใจ
        3. สื่อสังคมออนไลน์ การสร้างเนื้อหาสำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดีย เช่น ภาพประกอบ กราฟิก และอื่น ๆ เพื่อสร้างความน่าสนใจและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันในโลกออนไลน์ และใน Canva ยังมีขนาดให้เราเลือกใช้        สำหรับงานออกแบบสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Twitter , Facebook , IG หรือแม้แต่ Stories ในสื่อต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของงานออกแบบ
        4. อีเมลมาร์เก็ตติ้ง Email Marketing เป็นอีกกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้การส่งอีเมลไปยังกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร และส่งเสริมการกระตุ้นการกระทำที่ต้องการ เช่น การซื้อสินค้า การแจ้งโปรโมชั่น และดึงดูดกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลผ่านอีเมลมาร์เก็ตติ้ง โดย Canva ก็ตอบโจทย์ในการออกแบบสื่อชนิดนี้และมีกราฟิกเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของผู้รับอีเมล
        5. เนื้อหาเพื่อการศึกษา ในสถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยพะเยาที่คณาจารย์ต้องมีการใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยบางท่านอาจจะมีความสามารถในการทำสื่อการสอนให้มีความน่าสนใจโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint หรือโปรแกรมอื่น ๆ แต่บางท่าน อาจจะมีเวลาที่จำกัด และไม่ถนัดในด้านงานออกแบบสื่อการสอน Canva ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะทำให้การสร้างสื่อการสอนมีความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการนำเสนอ

        Canva เครื่องมือสำหรับงานออกแบบยุคใหม่ กับการใช้งานด้านการสื่อสารองค์กร จึงมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากสามารถช่วยให้องค์กรสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ และมีคุณภาพสูง เพื่อเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย สร้างความจดจำให้กับองค์กร และเสริมสรรคภาพของสื่อให้ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น

ผู้เขียน บรรเจิด หงษ์จักร นักประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา