• 054-466666 ต่อ 1016 - 1019
  • มหาวิทยาลัยพะเยา

CodexCoder
ข้อมูลการติดต่อ

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น1 เลขที่19 หมู่2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

CodexCoder
โทรศัพท์

054-466666 ต่อ 1011 - 1019

CodexCoder
โทรสาร

054-4666902

"

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง Email

ติดต่อสอบถาม

instructor

ชื่อ:นายนวพล ธุระเสร็จ

ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร:1017

instructor

ชื่อ:นายอดิสร ผลศุภรักษ์

ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร:1017