• 054-466666 ต่อ 1016 - 1019
  • มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานการใช้ระบบบริการจัดการเอกสารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ.2566

168006

หนังสือภายใน/เรื่อง

36194

หนังสือภายนอก/เรื่อง

24927586

ประหยัดกระดาษ/แผ่น

11217413.70

ประหยัดค่าใช้จ่าย/บาท

บริการงานประชุมและพิธีการ


รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร

รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองคณบดีผ่ายบริหาร

คลังความรู้

คลังความรู้กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ปฏิทิน

กิจกรรม กองกลาง