• 054-466666 ต่อ 1016 - 1019
  • มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานการใช้ระบบบริการจัดการเอกสารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ.2566

155705

หนังสือภายใน/เรื่อง

33632

หนังสือภายนอก/เรื่อง

22424055

ประหยัดกระดาษ/แผ่น

10090824.75

ประหยัดค่าใช้จ่าย/บาท

บริการงานประชุมและพิธีการ


รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร

รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองคณบดีผ่ายบริหาร

คลังความรู้

คลังความรู้กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ปฏิทิน

กิจกรรม กองกลาง