Loading

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

     กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564


   วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นำโดยผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน พร้อมด้วย บุคลากรกองกลาง เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร ในการมอบกระเช้าของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2564