เมื่อ : 26/4/2566 13:26:13 น.

สามารถติดต่อสอบถามได้จากกองการเจ้าหน้าที่ โดยติดต่อมาที่หมายเลข 0 5446 6666 ต่อ 1040 หรือสามารถติดต่อสอบถามด้วยตนเองที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ห้องกองการเจ้าหน้าที่ ติดต่องานบุคคลค่ะ

โดย : อดิสร ผลศุภรักษ์

ตอบกลับเมื่อ : 18/1/2564 9:20:16

เมื่อ : 17/1/2564 11:10:16 น.

สามารถดูได้จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหรือคลิกที่ลิ้งค์นี้ค่ะ www.up.ac.th/TH/Contact_Nonumber.aspx

โดย : อดิสร ผลศุภรักษ์

ตอบกลับเมื่อ : 25/2/2564 16:02:00

เมื่อ : 24/2/2564 8:40:00 น.

สามารถดูรายละเอียดผ่านหน้าเว็ปไซต์ของกองกลาง http://www.doga.up.ac.th/doga63/

โดย : อดิสร ผลศุภรักษ์

ตอบกลับเมื่อ : 20/5/2563 14:39:50

เมื่อ : 19/5/2563 14:39:50 น.

สามารถเข้าไปติดต่อด้วยตนเองได้ที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 งานประชาสัมพันธ์

โดย : อดิสร ผลศุภรักษ์

ตอบกลับเมื่อ : 13/4/2563 14:39:20

เมื่อ : 12/4/2563 12:39:20 น.

สามารถทำเรื่องเข้าไปยังระบบ PR System ผ่านเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประจำคณะ หรือหน่วยงานได้เลยค่ะ http://doga.up.ac.th/prsystem

โดย : อดิสร ผลศุภรักษ์

ตอบกลับเมื่อ : 11/2/2563 12:39:16

เมื่อ : 10/2/2563 14:39:08 น.

สามารถดูได้จากหน้าเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยตามลิ้งค์นี้ค่ะhttps://www.up.ac.th/th/Contact_Nonumber.aspx

โดย : อดิสร ผลศุภรักษ์

ตอบกลับเมื่อ : 18/2/2563 15:07:00

เมื่อ : 20/9/2563 10:19:43 น.

สามารถติดต่อขอส่ง Fax ได้ที่โอเปอเรเตอร์งานประชาสัมพันธ์ค่ะA. สามารถกด 0 ติดต่อโอเปอเรเตอร์และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายนอกที่ต้องการติดต่อ หรือ สามารถทำด้วยตนเองโดยการกด 9 จากนั้นตามด้วยหมายเลขภายนอกที่ต้องการ เช่น กด 9 ตามด้วย 0 5444 4444 ค่ะ

โดย : อดิสร ผลศุภรักษ์

ตอบกลับเมื่อ : 2/8/2563 14:09:37

เมื่อ : 1/8/2563 16:12:00 น.

  • ติดต่อ: กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  • โทร: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019
  • E-mail: DOGA@UP.AC.TH
  • *
    login