รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๘๓(๑๖/๒๕๖๕) วันที่ ๒๓/๐๘/๖๕


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   Anucha.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/9/2565 12:38:18

  • ติดต่อ: กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  • โทร: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019
  • E-mail: DOGA@UP.AC.TH
  • *
    login