Loading

ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบริการวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ม.พะเยา จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ Inspiration for Communication มุ่งให้เกิดการเรียนรู้และใช้งานได้จริง 8/3/2564 9:13:57 การบริการวิชาการ
ม.พะเยา จัดเสวนา “เสียงสะท้อนจากนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓” 8/3/2564 9:06:50 การบริการวิชาการ
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงาน SHOW & SHARE UP-KM 2019 3/1/2563 15:39:53 การบริการวิชาการ